หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยาน:กองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
743057
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
17 กันยายน 2562
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ผู้บังคับบัญชา
พันตำรวจเอก สุนทร พิศปั้น
พันตำรวจเอก สุนทร พิศปั้น

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน


-สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน กองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ
-ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 87/16 (22) บ้านจามจุรี ถนนสุขาภิบาล 5 แยก 5-16
 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220

ประวัติการศึกษาอบรม

-โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 พ.ศ.2526
-นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 40 พ.ศ.2529
-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมจส.๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2543
-หลักสูตรนักบินทหารบกรุ่น 31 พ.ศ.2533 -หลักสูตร นิรภัยการบิน จาก กองทัพอากาศ พ.ศ.2537
-หลักสูตร สารวัตร รุ่น 41 พ.ศ.2538
-หลักสูตรนักบินทดลองเครื่อง จาก กองทัพอากาศ พ.ศ.2540
-หลักสูตร ผกก.รุ่น 2 ทดแทน บ.ตร. พ.ศ.2545
-หลักสูตรบริหารตำรวจระดับสูง (บตส.) รุ่นที่ 36 พ.ศ.2556
-หลักสูตรบริหารความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 พ.ศ.2558
-Aviation safety commands. From US Navy. 2006
-หลักสูตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 (ปธส.4) พ.ศ.2559
-หลักสูตรครูการบินภาคพื้น สถาบันกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2559

ประสบการณ์ในการทำงานในประเทศ

-ผู้บังคับหมวด กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน 34 จังหวัดตาก และประจำแผนกคดีวินัย กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
-นักบิน (สบ1)-(สบ5) กองบินตำรวจ
-นักบินประจำหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา กาญจนบุรี นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ อุดร
-รองผู้บังคับการกองบินตำรวจ

ประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศ

-รักษาสันติภาพกับกองกำลังตำรวจสหประชาชาติในประเทศติมอร์เลสเต้
-UNTAET ปี ค.ศ. 2000-2001
-UNMISET ปี ค.ศ. 2003-2004
-UNMIT ปี ค.ศ. 2006-2007

ผลงานวิชาการ

- บทบาทองค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งทอง ตำบลเขา ไม้แก้ว อำเภอสิเกา จ.ตรัง

 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...