ค้นหาตามรายชื่อ
แก้ไขภาพถ่าย :
ชื่อ : พ.ต.อ.สุนทร
นามสกุล : พิศปั้น
ตำแหน่งหน้าที่ : รอง ผบก.บ.ตร.
แผนก/กองงาน : รอง ผบก.บ.ตร.
การศึกษาระดับสูงสุด : มหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อม

การอบรมกู้ภัย/ช่วยเหลือผู้ป่วย :

เคยผ่านการอบรม

หลักสูตรด้านกู้ภัย/ช่วยเหลือผู้ป่วย:

บตส.36
ผลการสอบภาษาอังกฤษ : ยังไม่ได้ทดสอบ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 0860100352
แบบอากาศยานที่บิน๑ : BELL205/212
แบบอากาศยานที่บิน๒ : BELL206
ความต้องการพัฒนาและแนวทาง :
Total Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>