ระบบการจัดการข้อมูล GIS เพื่อการบิน

Project Smart Watch

พิกัดตำแหน่งปัจจุบันของท่าน

ค้นหาสถานที่

สร้างรัศมีพื้นที่(NM) Zoom

 

*หมายเหตุ สามารถ double click ที่วงกลมเพื่อลบรัศมีพื้นที่

*การความสูงพื้นที่สามารถเลือกเมนูระบุตำแหน่งพร้อมกับเมนูวัดระยะทาง

*กด Ctrl+ scroll mouse เพื่อปรับขนาดแผนที่

 

ข้อมูลพิกัดเส้นทาง

ข้อมูลทิศทางและระยะทางของเส้นทาง

 
 
 
 
 
 
 
Design By POL.COL
Kajohnyuth Anannab  

พิกัดปัจจุบัน

ทิศทางบิน
องศา
Distance (Total)
NM 
Time

Hours:Minutes
Area
KM2