ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจกองบินตำรวจ

 

betsdot
bahissenin bahissenin